”Vi behöver ett nytt system…”

Har ni behov av ett nytt system och har försökt hitta något på marknaden som passar? Dels måste det finnas att köpa och helst ska det passa plånboken. Om det gör det kan det i vissa fall vara funktionellt heltäckande, men ofta saknas många relevanta funktioner och vanligtvis finns det flera funktioner som inte behövs och som krånglar till det hela.

Om ni önskar ett modernt webbaserat system, skräddarsytt för er process, tätt integrerat med bakomliggande system, sökbart, med behörighetsstyrning och som kan köras i molnet – då har vi lösningen för er. Vi har skapat en mängd lösningar för kunder som vill åtgärda bristerna i befintliga system ­­– system som kunden kan förändra och växa med efter verksamhetens behov.

Vi utgår ifrån er befintliga lösning, data samt processer för att ta fram en kravspecifikation och förslag på ny lösning tillsammans med er. Lösningens komponenter utvecklas stegvis med täta avstämningar, i små korta projekt för att snabbt få effekt i verksamheten. Vi baserar allt på vår plattform Comflow som snabbt ger lösningar av hög kvalitet. Vi kan affärssystem, verksamhet, teknologi och systemutveckling.

Exempel på lösning – System för kundunik produktion

Utmaning
I kundens ERP System fanns stödet för de flesta processer, men det var krångligt och tidsödande att jobba med. Det var även omodernt och oöverskådligt. Användarna litade inte på informationen i systemet och använde sig hellre av papper. Det var dessutom svårt att lära upp nya användare. En annan stor utmaning var att åstadkomma en effektiv planering och lagerhantering eftersom flertalet av artiklarna är kundunika.

Lösning
Corzia Supply Chain Suite implementerades och strömlinjeformades utifrån verksamhetens behov. Idag har man en hög nyttjandegrad av både material och produktionsutrustning trots mängden kundunika artiklar. Användarna upplever att systemet hänger ihop med deras arbete och det går fort att lära upp nya användare. Framför allt är det lättare att se behovet och tillgången från säljorder via lager och produktion till inköp, vilket ger stor tilltro till informationen.