Referenser

Över 100 företag runt om i världen använder våra lösningar dagligen för att effektivisera sin verksamhet. Här möter du några av våra nöjda kunder!

Från dagar till minuter – TOOLS
Med ett nytt webbaserat system, som integrerats med externt kreditinstitut och adressleverantör, har TOOLS gått från tre dagar till en minut för varje registrering av ny kund i butik och på säljavdelningarna. Effektiviteten har ökat samtidigt som kreditrisken och den manuella hanteringen har minskat kraftigt.

Vill ni bli bättre?

Ålö lastar jämnt med Planner
Frontlastartillverkaren Ålö har med Corzia Planner och Comflow skapat en effektivare planering som bättre speglar verkliga ledtider och befintlig kapacitet. Leveransprecisionen har ökat från 70 % till 95 %. Det nya verktyget har gjort planeringsarbetet betydligt enklare med bättre översikt och återkoppling samt högre flexibilitet. Lösningen ger bättre kundservice, högre leveransprecision, jämnare produktion och effektivare resursutnyttjande.

Vill ni bli snabbare?

Hos Åkers rullar processerna snabbare än någonsin
Åkers har med Corzias tekniska lösningar och tjänster ingjutit nytt liv i sitt affärssystem och därigenom lyckats harmonisera samt öka kontrollen och effektiviteten i affärsprocesserna. De nya lösningarna innebär att offerter, kundorder, reklamationer med mera hanteras betydligt snabbare och på samma sätt över hela världen. Kundservicen har höjts och kostnaderna minskat.

.

Vill ni sänka er kostnader?

Vill du veta mer om vad vi kan göra för er?

Vi levererar anpassade lösningar och automatiserade funktioner som effektiviserar ert dagliga arbete.