”Vårt system räcker inte till…”

Har ni ett system där stödet för vissa processer kunde vara bättre? Ett vanligt sätt att förbättra systemet är att modifiera det på något sätt, eller använda mash-up. Standardsystem är dock inte byggda för att modifieras. En modifiering är dyr, försvårar uppgraderingar, kan påverka kvaliteten, och kunskapen hamnar lätt i glömska. Om ni dessutom vill köra systemet i molnet kan det vara svårt, om inte omöjligt, att ta med sig modifieringarna. Mash-up kan fungera bättre, men begränsas av vad standardsystemet kan åstadkomma.

Om ni önskar ett modernt webbaserat system, skräddarsytt för er process, tätt integrerat med bakomliggande system, sökbart, med behörighetsstyrning och som kan köras i molnet – då har vi lösningen för er. Vi har skapat en mängd lösningar för kunder som vill åtgärda bristerna i befintliga system ­– system som kunden kan förändra och växa med efter verksamhetens behov.

Vi utgår ifrån er befintliga lösning, data samt processer för att ta fram en kravspecifikation och förslag på ny lösning tillsammans med er. Lösningens komponenter utvecklas stegvis med täta avstämningar, i små korta projekt för att snabbt få effekt i verksamheten. Vi baserar allt på vår plattform Comflow som snabbt ger lösningar av hög kvalitet. Vi kan affärssystem, verksamhet, teknologi och systemutveckling.

Exempel på lösning – Inköpsanmodan

Utmaning
I kundens befintliga affärssystem är stödet för inköp av icke lagerfört material till verksamhet bristfällig. Processen utfördes med inköpsanmodan via papper och e-mail med många manuella moment och bristfällig transparens.

Lösning
Det nya webbaserade systemet togs fram för att effektivisera inköpsprocessen och säkerställa transparens i processen från det att beställaren skapar en anmodan eller gör en prisförfrågan, attest i flera nivåer, inköp och godsmottagning. Processen drivs i ett arbetsflöde. Lösningen är integrerad med kundens affärssystem. Systemet hanterar digitalt drygt 400 inköpsorder per månad med en genomloppstid på knappt 2 dagar per order i symbios med övriga inköp.