”Vårt system är krångligt…”

Har ni ett system där stödet för vissa processer är för krångligt, med bildskärm efter bildskärm med data som inte är relevant för ert arbete, funktioner som inte hänger ihop eller mängder av konfigurationsparametrar som få vet var de är och vad de påverkar?

Om ni önskar ett modernt webbaserat system, skräddarsytt för er process, tätt integrerat med bakomliggande system, sökbart, med behörighetsstyrning och som kan köras i molnet – då har vi lösningen för er. Vi har skapat en mängd lösningar för kunder som vill åtgärda bristerna i befintliga system ­– system som kunden kan förändra och växa med efter verksamhetens behov.

Vi utgår ifrån er befintliga lösning, data samt processer för att ta fram en kravspecifikation och förslag på ny lösning tillsammans med er. Lösningens komponenter utvecklas stegvis med täta avstämningar, i små korta projekt för att snabbt få effekt i verksamheten. Vi baserar allt på vår plattform Comflow som snabbt ger lösningar av hög kvalitet. Vi kan affärssystem, verksamhet, teknologi och systemutveckling.

Exempel på lösning – Produktionsåterrapportering

Utmaning
I kundens dåvarande affärssystem fanns separata funktioner för att rapportera operation, materialuttag, inleverans, bi-produkt med mera. Det gjorde arbetet omständligt och svårt för operatören. Kvaliteten på rapporteringen var dessutom bristfällig. Funktionerna tar inte hänsyn till att det är olika data som ska rapporteras beroende på vilken operation som utförs. Användarna jobbade hellre med papper än använde systemet.

Lösning
Den nya webbaserade lösningen samlar alla funktioner i en funktion. Gränssnittet och data ändras automatiskt beroende på vilken operation som ska rapporteras.

Fördelar
Användarna ser nu rapporteringen som en naturlig del av arbetet, det är lätt att lära upp nya användare och man kan lita på rapporterat data.