”Systemen hänger inte ihop…”

Har ni redan den information ni behöver, men den ligger i olika system? Arbete blir knöligt och man får inget flyt. Än värre blir det när flera system måste uppdateras parallellt. Är uppdateringen gjord på alla ställen? Vad händer om det är fel någonstans?

Om ni önskar ett modernt webbaserat system, skräddarsytt för er process, tätt integrerat med bakomliggande system, sökbart, med behörighetsstyrning och som kan köras i molnet – då har vi lösningen för er. Vi har skapat en mängd lösningar för kunder som vill åtgärda bristerna i befintliga system – system som kunden kan förändra och växa med efter verksamhetens behov.

Vi utgår ifrån er befintliga lösning, data samt processer för att ta fram en kravspecifikation och förslag på ny lösning tillsammans med er. Lösningens komponenter utvecklas stegvis med täta avstämningar, i små korta projekt för att snabbt få effekt i verksamheten. Vi baserar allt på vår plattform Comflow som snabbt ger lösningar av hög kvalitet. Vi kan affärssystem, verksamhet, teknologi och systemutveckling.

Exempel på lösning – Maskinunderhåll

Utmaning
I kundens befintliga affärssystem finns huvuddelen av informationen som behövs för att planera och genomföra underhåll på maskinparken samt göra inköp av reservdelar. Men information om maskinerna i form av detaljer, strukturer, historik, bilder och dokument finns i ett annat system. Viss information finns även i båda systemen. Detta gör att användarna hela tiden måste arbeta i båda systemen.

Lösning
Det nya webbaserade systemet togs fram för att effektivisera underhållsprocessen, genom att bara ha ett system att arbeta i och därmed inte bara säkerställa att användaren har rätt information. Man passade samtidigt på att anpassa systemet utifrån sina processer och effektiviserade arbetet på det sättet ännu mer. Därmed mer än halverades tiden som en användare behövde för att få och rapportera tillbaka information.