Supply Chain Suite

Supply Chain Suite är vårt affärssystem för företag med tillverkning av kundunika produkter.

Varför Supply Chain Suite?

Supply Chain Suite är ett modernt webbaserat system utvecklat på Comflow, vilket gör det enkelt att kontinuerligt ändra och komplettera med verksamhetens behov av förändring. Systemet anpassas efter era affärsprocesser och leveranskedjans verksamhet till skillnad från traditionella affärssystem.