Planner

Planner är vårt webbaserade produktionsplaneringsverktyg.

Varför Planner?

Verktyget är för er som vuxit ur Excel eller upplever att traditionella optimeringsverktyg är för komplicerade. Planner är ett fleranvändarsystem som integreras med ert affärssystem. Med Planner går det snabbare att planera produktionen, att identifiera kapacitetsbrister och skapa en jämn beläggning på olika enheter.